Uzyskanie dostępu do systemu SAP HR i/lub SAP FI

Kierownik JO powinien złożyć wypełniony formularz:

ZŁOŻENIE WNIOSKU
Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w Centrum Informatyzacji PW:
Service Desk , Gmach Główny PW, piętro III, pokój 323