ePW

Tytuł projektu: ePW – wzrost jakości i dostępności kształcenia z wykorzystaniem zintegrowanej platformy e-usług”

Projekt Politechniki Warszawskiej pt. „ePW – wzrost jakości i dostępności kształcenia z wykorzystaniem zintegrowanej platformy e-usług”, przeszedł pomyślnie etap oceny merytorycznej i uzyskał łącznie 43,00 punkty z 47, 00 możliwych do uzyskania w ramach Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza, Typ projektu: Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych”.

W związku z powyższym Politechnika Warszawska otrzymała unijne wsparcie na usprawnienie dostępu do usług edukacyjnych.

 

Beneficjent: Politechnika Warszawska

Całkowita wartość projektu: 3 810 140,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 599 658,52 zł

Działanie: 2.1 E-usług