Rozszerzenie funkcjonalności systemu SAP o moduł POL-on - System informacji o szkolnictwie wyższym.

Nowe potrzeby w zakresie sprawozdawczości jakie narzuciło uczelniom wyższym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego związane z realizacją ‘’Projektu POL-on - Systemu informacji o szkolnictwie wyższym’’ spowodowało potrzebę rozbudowy systemu SAP o moduł POL-on. W październiku 2013 roku system produkcyjny SAP został rozszerzony o funkcjonalność spełniającą postawione wymagania.

POL-on jest systemem informacji o szkolnictwie wyższym w Polsce. Jego najważniejszym zadaniem jest  stworzenie globalnej bazy danych o jednostkach naukowych  i nauce polskiej. Gromadzone dzięki niemu informacje wspierają procesy decyzyjne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odnośnie uczelni wyższych. 

Zadaniem wdrożonego modułu SAP POL-on jest:

 • generowanie raportów w zakresie minimum kadrowego dot. uprawnień do:
  • istnienia jednostki;
  • nadawania stopnia naukowego dr i dr hab.;
  • prowadzenia kierunków studiów;
 • sprawne przesyłanie danych dot. pracowników naukowych, dydaktycznych i naukowo dydaktycznych:
  • z plików EXCEL do SAP
  • z SAP do "Systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL-on";
 • bieżące monitorowanie i wykazywanie sytuacji alarmowych dla poszczególnych minimów kadrowych.