Wdrożenie oprogramowania P2Ware w Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej

W Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej zostało wdrożone oprogramowanie desktopowe i serwerowe P2ware w wersji Project Manager 7 i Portfolio Server 7, które wspomaga zarządzanie projektami i może również służyć do monitorowania projektów przez kierowników jednostek organizacyjnych. Oprogramowanie P2ware stanowi pakiet narzędzi dla kierownika projektu. Umożliwia zarządzanie pojedynczymi projektami (również mikroprojektami), jak również zbiorami projektów, co fachowo określa się programami projektów lub portfelami projektów.

Zadaniem wdrożonego projektu P2Ware jest: 

Stworzenie zintegrowanego systemu do wspomagania zarządzania projektami w ramach Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej w obszarach takich jak:

  • Centralne planowanie i zarządzanie projektami i ich realizacją
  • Centralne zarządzanie zasobami współdzielonymi w Centrum Informatyzacji PW
  • Wprowadzenie jednolitej struktury dokumentacji projektowej oraz ich klasyfikacji 
  • Wprowadzenie jednolitego systemu raportowania projektowego.