Upgrade systemu SAP HR

Politechnika Warszawska od wielu lat korzysta z sytemu SAP HR w wersji ECC 6.0. W celu usprawnienia pracy i poprawienia jakości i wydajności obsługi uczelni konieczny był upgrade systemu czyli aktualizacja do nowszej wersji SAP ECC 6.0 EHP7. Aktualizacja ta pozwoli wykorzystać najnowsze funkcjonalności jakie oferuje oferuje firma SAP.

Cel i zakres

Uaktualnienie systemu pozwoli na zoptymalizowanie jego pracy oraz poprawienie błędów wersji poprzedniej. Korzystanie z najnowszej wersji oprogramowania gwarantuje również stałe wparcie producenta w razie ewentualnych awarii.

Obszar

 • Kadry (HR-PA), 
 • Czas pracy (HR-PT), 
 • Płace (HR-PY)( w tym obsługa PKZP orasz ZFSŚ), 
 • Finanse  w zakresie potrzebnym do zaksięgowania listy płac (księgowość-FI, kontroling-CO, projekty-PS),
 • Raportowanie do wymaganych przepisami prawa instytucji zewnętrznych (ZUS, GUS, Urząd Skarbowy)

Struktura

Kierownik projektu:

 • inż. Marcin Kopczyk

Zespół obszaru PA (kadry):

 • mgr Agata Kujawa
 • mgr Anita Wierzbicka
 • mgr Małgorzata Lipińska

Zespół obszaru PY (płace):

 • mgr Beata Kozoń
 • mgr Teresa Kulesza
 • mgr Małgorzata Situmorang 

Status

25.04 – 19.06 – Etap I
Techniczne podniesienie wersji systemu SAP HR 6.0 do wersji EHP7,

20-28.06 – Etap II:
Zoptymalizowanie i dostosowanie systemu do obowiązujących procesów biznesowych oraz zintegrowanie nowych funkcjonalności z dotychczasowym systemem.

 29.06 – 05.08 – Etap III:
Testy systemu po aktualizacji, w których konieczny jest udział administratorów systemu oraz użytkowników kluczowych.

15.08 – Etap IV:

Start produkcyjny systemu SAP HR