Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS) – stał się dominującym systemem na Politechnice Warszawskiej.

Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS, http://usos.edu.pl) rozwijany i dystrybuowany przez MUCI (Miedzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji, http://www.muci.edu.pl) należy do kategorii systemów umożliwiających kompleksową obsługę spraw studiów, studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i pracowników naukowo-dydaktycznych. Warto podkreślić, że system USOS od podstaw był projektowany i budowany przy założeniu obsługi nie tylko pojedynczych wydziałów, ale także całych Uczelni. Umożliwia to nie tylko zastosowanie wydajnych baz danych, ale także rozwiązań jakie są stosunkowo łatwo skalowalne do potrzeb. 

Dzięki takim własnościom systemu USOS w wyniku realizacji kolejnych etapów wdrożenia: najpierw pilotażowego wdrożenia, wdrożenia modułu centralnego zapewniającego obsługę rozliczeń i stypendiów studenckich, stał się w chwili obecnej systemem dominującym na Politechnice Warszawskiej. Obecnie system USOS jest wdrożony lub wdrażany na 14 wydziałach, gdzie studiuje obecnie ponad 25 tyś studentów. Obecnie przez kierownictwo CI podejmowane są aktywne próby zaplanowania wdrożenia na pozostałych wydziałach korzystających obecnie z innych systemów obsługi toku studiów.

Wdrożenie systemu USOS nie opiera się tylko na wykorzystaniu obecnie używanych modułów takich jak:

 • moduł centralny, 
 • archiwum prac dyplomowych, 
 • planowanie zajęć, 
 • USOSWeb, 
 • system rezerwacji sal, 
 • zarządzanie tożsamością, 
 • zarządzanie ankietami, 
 • obsługa legitymacji elektronicznych, 
 • rejestracja na zajęcia, 
 • obejmuje także plany wykorzystania dalszych funkcjonalności systemu. 

Planowane jest wdrożenie w najbliższych latach kolejnych funkcjonalności oczekiwanych przez wielu obecnych użytkowników np.:

 • rozliczenie pensum, 
 • generowanie suplementów, 
 • elektroniczna obiegówka, 
 • obsługa wymiany międzynarodowej, 
 • obsługa praktyk. 

Obok planowanych prac długookresowych są także realizowane prace bieżące i krótkoterminowe obejmujące modyfikacje i dostosowywanie obecnego systemu USOS do potrzeb administracji centralnej lub specyficznych potrzeb użytkowników.

W najbliższym okresie planowane jest także pojęcie prac mających na celu wzbogacenie funkcjonalności systemu USOS poprzez realizację usług ePW.