Wdrożenie Centralnego Modułu USOS na wydziałach Politechniki Warszawskiej

W ramach realizacji projektu prowadzone są następujące prace:

 • przygotowanie do wdrożenia kompleksowej obsługi toku studiów na wydziałach:
  • Wydział Inżynierii Produkcji,
  • Wydział Fizyki,
  • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych.
 • szkolenia użytkowników końcowych;
 • opracowywanie oprogramowania do migracji danych z obecnych systemów wydziałowych;
 • dostosowywanie raportów do indywidualnych potrzeb wydziałów;
 • rozbudowa modułu rozliczania pensum dydaktycznego;
 • bieżące wsparcie jednostek organizacyjnych korzystających z USOS.

Cel i zakres projektu

 • zapewnienie spójnej i jednolitej platformy do kompleksowej obsługi i dokumentowania toku studiów;
 • zapewnienie standardu obsługi i dokumentowania toku studiów;
 • zapewnienie zgodności z wewnętrznymi regulacjami prawnymi;
 • uzyskanie przez kierownictwo jednostek organizacyjnych kompleksowej informacji zarządczej;

Obszar projektu

Projekt dotyczy wydziałów dotychczas korzystających z kompleksowej obsługi toku studiów w USOS oraz jednostek przystępujących do wdrożenia.

Struktura

Ze względu na szeroki zakres projektu zbudowano silny zespół wdrożeniowy, który obecnie dysponuje znacznym doświadczeniem. Projekt realizowany jest przez Kierownika Projektu - mgr Marcina Drozda oraz przez dr inż. Lecha Knapa (z-ca Kierownika Projektu) przy udziale podzespołów. W skład podzespołów wchodzą:

 • Podzespół rozwoju aplikacji i zarządzania danymi – zespół tworzą mgr inż. Adam Fabisiak, mgr inż. Arkadiusz Skupiński, mgr inż. Michał Trzeciak oraz inż. Maciej Chmieliński. Zespół pełni także rolę tzw. drugiej linii wsparcia;
 • Podzespół bezpośredniego wsparcia użytkowników - tzw. pierwsza linia wsparcia - zespół tworzą Marcin Grabowski, Justyna Skowron oraz mgr inż. Karol Zglejszewski;
 • Podzespół ds. Utrzymania Systemów i Sieci – zespół tworzą mgr inż. Marek Majchrowski, mgr inż. Maciej Podstawka, mgr inż. Mariusz Stelmach.

We wdrożeniu systemu USOS bardzo aktywny udział biorą zespoły wdrożeniowe, w skład których wchodzą przedstawiciele wydziałów.

Status

W trakcie realizacji.