USOS - Uniwersytecki System Obsługi Studiów

USOS - dominuje na PW.

Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS, http://usos.edu.pl) rozwijany i dystrybuowany przez MUCI (Miedzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji, http://www.muci.edu.pl) należy do kategorii systemów umożliwiających kompleksową obsługę spraw studiów, studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i pracowników naukowo-dydaktycznych. Warto podkreślić, że system USOS od podstaw był projektowany i budowany przy założeniu obsługi nie tylko pojedynczych wydziałów, ale także całych Uczelni. Umożliwia to nie tylko zastosowanie wydajnych baz danych, ale także rozwiązań jakie są stosunkowo łatwo skalowalne do potrzeb. 

CM USOS - Wydziały

W ramach realizacji projektu prowadzone są następujące prace:

 • przygotowanie do wdrożenia kompleksowej obsługi toku studiów na wydziałach:
  • Wydział Inżynierii Produkcji,
  • Wydział Fizyki,
  • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych.
 • szkolenia użytkowników końcowych;
 • opracowywanie oprogramowania do migracji danych z obecnych systemów wydziałowych;
 • dostosowywanie raportów do indywidualnych potrzeb wydziałów;
 • rozbudowa modułu rozliczania pensum dydaktycznego;
 • bieżące wsparcie jednostek organizacyjnych korzystających z USOS.

Projekt USOS - Etap II

W ramach drugiego etapu realizowane są następujące prace:

 • związane z przygotowanie i udostępnieniem platformy wspierającej obsługę wymiany międzynarodowej, w szczególności aplikowanie o wyjazdy zagraniczne w ramach programów wymiany;
 • dostosowywanie do bieżących wymagań raportowych do systemu POL-on w zakresie przekazywania danych studenckich i doktoranckich;
 • integracja z Bazą Wiedzy Politechniki Warszawskiej w zakresie przekazywania informacji o pracach dyplomowych;
 • rozbudowa modułu rozliczania pensum dydaktycznego;
 • ujednolicanie i standaryzowanie procesów obsługi i dokumentowania toku studiów.