System Informacji o Nieruchomościach PW (SIN PW)

System Informacji o Nieruchomościach PW (SIN PW) będzie miał z jednej strony charakter systemu zarządzania dokumentacją techniczną oraz formalno-prawną nieruchomości PW, a z drugiej strony charakter systemu inwentaryzacyjno-informacyjnego z kluczową rolą informacji geoprzestrzennej. Informacja przestrzenna będzie miała charakter integrujący różne dane o nieruchomościach PW. Zintegrowane mapy nieruchomości będą stanowiły efektywny interfejs dostępu do szczegółowych danych technicznych i formalno-prawnych, a także docelowo będą mogły być wykorzystywane celach projektowych. Nowoczesne technologie pozyskiwania informacji przestrzennej m.in. skaning laserowy pozwolą na sukcesywne budowanie precyzyjnych modeli budynków PW, zarówno ich zewnętrza jak i wnętrza. Wykorzystanie technologii geoinformatycznych pozwoli na efektywny dostęp do państwowego cyfrowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym granic nieruchomości, zdjęć lotniczych, modeli terenu i danych topograficznych.

Bardzo ważnym elementem składowym systemu będzie także system zarządzania dokumentacją, pozwalający zarówno na cyfryzację zasobu (skanowanie i digitalizacja wybranych elementów papierowych planów budynków, planów instalacji, skanowanie dokumentów opisujących przeprowadzone remonty, parametry urządzeń itd.), jak i ich efektywne wyszukiwanie.

Przewiduje się budowę dwóch głównych repozytoriów danych:

 • Baza danych przestrzennych 
 • Baza dokumentacji technicznej i formalno-prawnej.

Prawdopodobnie będzie konieczne utworzenie repozytoriów dodatkowych lub powiązanie z innymi bazami danych.

Poza komponentem geoinformacyjnym, komponentem zarządzania dokumentacją, budowane będą sukcesywnie aplikacje wspierające wybrane procesy biznesowe związane z zarządzaniem nieruchomościami PW.

Od strony użytkowej zakłada się budowę trzech podstawowych modułów systemu:

 • Moduł zarządzania nieruchomościami
 • Moduł bezpieczeństwa.
 • Moduł informacyjny.

Realizacja projektu została podzielona na 6 etapów.

Projekt znajduje się w fazie realizacji etapu I . Zakres tego to:

„Utworzenie pierwszej wersji systemu SIN 2D i zasilenie go w podstawowe dane i metadane”.

 Na realizację tego Etapu składa się wykonanie następujących zadań :

 1. Opracowanie koncepcji systemu.
 2. Analiza dokumentacji geodezyjnej dla Kampusu Głównego PW.
 3. Wstępna analiza dokumentacji geodezyjnej dla obiektów PW poza Terenem Głównym
 4. Projekt i utworzenie struktury bazy danych.
 5. Zasilenie bazy danych szczegółowymi danymi dla Gmachu Głównego( włącznie z pomieszczeniami) oraz ogólnymi danymi dla Terenu Głównego PW.
 6. Zasilenie bazy danych danymi na pierwszym poziomie szczegółowości ( granice działek, obrysy budynków) dla wszystkich obiektów PW w Polsce.
 7. Wprowadzenie metadanych dla wszystkich obiektów PW w Polsce.
 8. Analiza dotycząca inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej.
 9. Analiza systemów digitalizacji zasobów archiwalnych PW ( w zakresie dokumentacji geodezyjnej, architektonicznej, budowlanej), wybór systemu, wstępne testy, opracowanie metodyki digitalizacji.
 10. Opracowanie oprogramowania.

Przewidywany termin zakończenia prac  Etapu I  to II kwartał 2017.