Zarządzanie nieruchomościami w PW

Duża liczba nieruchomości rozrzuconych na terenie całej Polski i konieczność obsługi tych nieruchomości we wszystkich aspektach tych działań tj.:

 • Administracyjnym;
 • Utrzymaniowym;
 • Sprawozdawczym;
 • Rozwojowym;
 • Własnościowym;
 • Formalno-prawnym; 

spowodowało stan, w którym różnego rodzaju informacje dotyczące tych samych obiektów są rozrzucone po różnych miejscach struktury administracyjnej PW. Obsługa w/w wymagań niesie za sobą zwiększone nakłady pracy i konieczność wielokrotnej komunikacji dotyczącej tego samego zagadnienia pomiędzy różnymi komórkami administracji centralnej i wydziałowej.

 • Karta projektu

  Pobierz plik (pdf, 108,83 kB)
 • Realizowane zadania Strategii Informatyzacji

  Wsparcie procesów w PW