Wdrożenie rozwiązania płatność podzielona (split payment)

Płatność podzielona jest nowym rozwiązaniem wprowadzonym przez Ministerstwo Finansów od dnia 1 lipca 2018 r. mającym na celu uszczelnienie systemu poboru podatku VAT oraz walkę z oszustwami w tym podatku. Rozwiązanie to ma uzupełnić dotychczasowy pakiet działań uszczelniających system VAT.

  • Karta projektu

    Pobierz plik (pdf, 108,09 kB)
  • Realizowane zadania Strategii Informatyzacji

    Wsparcie procesów w PW

    Budowa infrastruktury teleinformatycznej