System wideokonferencji jako narzędzie podnoszenia jakości kształcenia

Zgodnie ze Strategią Informatyzacji PW, należy zapewnić odpowiednie narzędzia ułatwiające interakcję pomiędzy studentem, a wykładowcą tzn. platformę, która swoim zasięgiem zapewni nie tylko bezosobową dystrybucję treści, poprzez umieszczenie materiałów dydaktycznych na kontach ftp, ale także obejmie wszelkie inne aspekty procesu kształcenia, w tym umożliwienie wirtualnego kontaktu osobistego pomiędzy studentami, a wykładowcami (ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych), prowadzenie interaktywnych wykładów, ćwiczeń oraz laboratoriów w zwykłym cyku dydaktycznym, weryfikację i ocenianie prac studenckich, ale również umożliwi prowadzenie miedzyuczelnianych projektów badawczych, sympozjów, konferencji oraz prezentację dorobku naukowego Uczelni.

  • Karta projektu

    Pobierz plik (pdf, 128,87 kB)
  • Realizowane zadania Strategii Informatyzacji

    Wsparcie procesów w PW

    Optymalizacja kosztów informatyzacji

    Budowa infrastruktury teleinformatycznej