Portal SAP - Etap II: Nowe elementy elektronicznej samoobsługi pracowniczej

Na początku lutego 2017 roku Portal SAP został rozszerzony o kolejne funkcjonalności  m.in. pasek wynagrodzenia pracownika oraz PIT 11. Etap II projektu dostarczył pracownikom PW kolejne udogodnienia w zakresie samoobsługi pracowniczej.

Wśród rozwiązań dostarczonych w ramach Etapu II znajdziemy:

  • profil pracownika - zakładkę prezentującą dane osobowe, powiązane z system SAP HCM,
  • coroczny PIT-11 (do pobrania) - wygenerowany przez Dział Płac,
  • miesięczny pasek wynagrodzenia (RMUA),
  • dokumenty do pobrania - linki do oficjalnie obowiązujących szablonów dokumentów.

Do dyspozycji kierowników jednostek organizacyjnych jest także pulpit managera, który składa się z listy podległych pracowników wraz z informacjami m.in. o liczbie przysługujących dni wolnych oraz datą badań okresowych.

Start produkcyjny w pierwszej kolejności obejmuje pracowników Administracji Centralnej oraz Centrum Informatyzacji, natomiast dostarczenie ww. funkcjonalności do pozostałych jednostek organizacyjnych planowane jest do końca pierwszego półrocza 2017 r. W niedalekiej przyszłości planowana jest dalsza rozbudowa SAP Portalu pracowniczego o obsługę procesu udzielania urlopów, możliwość składania wniosków o przyznanie świadczeń pracowniczych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, obiegówkę pracowniczą i inne. Tak rozwijany system będzie stanowił podstawę ku wprowadzeniu elektronicznego obiegu dokumentów na Politechnice Warszawskiej.

Rozpoczęcie prac projektowych nastąpiło w październiku 2016 r., a ich zakończenie w lutym 2017 r. Po stronie Politechniki Warszawskiej, zgodnie z Decyzją Kanclerza nr 147 /2016, w prace rozwojowe zaangażowane były osoby z Biura Spraw Osobowych, Działu Płac, Działu Socjalnego oraz Centrum Informatyzacji. Natomiast prace konfiguracyjne wykonali konsultanci firmy Quercus.