NERW

Wideokonferencje

Zgodnie ze Strategią Informatyzacji PW, należy zapewnić odpowiednie narzędzia ułatwiające interakcję pomiędzy studentem, a wykładowcą. Dzięki takiemu rozwiązaniu technicznemu możliwa staje się wspólna praca zespołowa osób oddalonych od siebie przestrzennie, a jednocześnie w czasie rzeczywistym obserwujących działania wykonywane w różnych miejscach. 

Logo funduszy europejskich: Wiedza Edukacja Rozwój, Europejski Fundusz Społeczny