Elektroniczna Legitymacja Pracownicza (ELP)

Elektroniczna Legitymacja Pracownicza (ELP)

Elektroniczna Legitymacja Pracownicza (ELP) będzie dualną kartę elektroniczną (stykowo - zbliżeniową). Posiada ona wbudowany mikroprocesor (moduł kryptograficzny), moduł pamięci oraz moduł kontroli dostępu do zasobów. Wbudowany moduł kryptograficzny pozwala na wykonywanie wewnątrz karty skomplikowanych obliczeń na kluczach trwale zapisanych w jej pamięci. Ponad to jej funkcjonalność jest poszerzona o wbudowany moduł zbliżeniowy (radiowy), który może być wykorzystywany do kontroli dostępu do pomieszczeń, budynków lub rejestracji czasu pracy. Warto też dodać, że ze względu na użycie technologii chipowej, karta jest całkowicie uodporniona na kopiowanie. Jest traktowana jako wygodny nośnik poufnych danych
o wielkości karty kredytowej.

Użytkowanie kart inteligentnych w systemie PKI pociąga za sobą proces ich personalizacji. Karty elektroniczne zostaną spersonalizowane poprzez umieszczenie na nich danych osobowych oraz zdjęcia.

Aby korzystać z dobrodziejstw PKI, każdy z użytkowników zostanie wyposażony w Czytniki kart inteligentnych, czyli urządzenie, które umożliwia komunikację karty z komputerem. Czytniki są fizycznie podłączane do komputera poprzez złącza USB.

Operacje wykonywane z użyciem karty inteligentnej są poprzedzone wprowadzeniem przez użytkownika numeru PIN. W przeciwieństwie do standardowych haseł, numery PIN nigdy nie są transmitowane w sieci, dlatego nie są narażone na przechwycenie.

Pilotażowe wdrożenie ELP umożliwi przygotowanie Uczelni do:

  • wprowadzenia jednolitego systemu autoryzacji użytkowników w systemach informatycznych i dostępowych;
  • przeniesienia procesów obsługiwanych dotychczas w sferze tradycyjnego, papierowego obiegu do sfery obiegu elektronicznego;
  • zastąpienia aktualnej karty bibliotecznej;
  • wykorzystania jako identyfikatora pracowniczego;
  • wykorzystania w systemach kontroli dostępu;
  • wykorzystania jako Warszawskiej Karty Miejskiej;

blokowania stacji roboczych.