Seminaria Centrum Informatyzacji i Centrum Studiów Zaawansowanych

Centrum Informatyzacji wraz z Centrum Studiów Zaawansowanych PW cyklicznie organizuje seminaria naukowe. Wszystkie osoby zainteresowane tematyką wykładów odbywających się w ich ramach serdecznie zapraszamy do udziału. Terminy poszczególnych wykładów publikujemy w kalendarzu seminariów.

Seminaria w semestrze letnim 2017/2018

Plakat z programem wykładów

Centrum Informatyzacji jest jednym z organizatorów cyklu seminariów o tematyce:"Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego". Wykłady odbywają się w gmachu Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii. Zapraszamy do zapoznania się z ich programem w semestrze letnim 2017/2018.

Programy i materiały z ubiegłych seminariów

VIII Seminarium - Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego

VII Seminarium - Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego

VI Seminarium - Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego

V Seminarium - Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego

IV Seminarium - Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego

III Seminarium - Problemy, metody i obliczenia wielkoskalowe oraz wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego

II Seminarium - Problemy, metody i obliczenia wielkoskalowe oraz wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego.

I Seminarium - Problemy, metody i obliczenia wielkoskalowe oraz wyzwania informatyki obsługującej takie zadania