Yevhen Yashchyshyn

Doktor habilitowany inżynier

ur. 17.04.1957 r. w Lwów, Ukraina

Biografia

Urodził się 17 kwietnia 1957 roku we Lwowie na Ukrainie, gdzie też ukończył szkołę średnią w 1974. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Radiotechnicznym Politechniki Lwowskiej, gdzie w 1979 roku uzyskał dyplom inżyniera radiotechnika. Od tego roku był  zatrudniony w branżowym laboratorium naukowo-badawczym na Wydziale Radiotechnicznym jako inżynier, starszy inżynier, pracownik naukowy, starszy pracowni naukowy, a od 1988 roku – kierownik tego laboratorium. Stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie anten i techniki mikrofalowej uzyskał w 1986 roku w Moskiewskim Instytucie Elektroniki i Matematyki (ros. MIEM) za rozprawę „Opracowanie metod zautomatyzowanego projektowania drukowanych szyków antenowych”. W latach 1993 – 1999 obejmował stanowisko docenta katedry Telekomunikacji Politechniki Lwowskiej. W 1993 r. uzyskał także tytuł naukowy „Starszy Pracownik Naukowy” (państwowy tytuł naukowy, Ukraina). Od 1991 r. aż do zatrudnienia na Politechnice Warszawskiej (w październiku 1999 r.) był, m.in.: prodziekanem ds. naukowych Wydziału Radiotechnicznego Politechniki Lwowskiej (1991 – 1999), członkiem Rady Naukowej (odpowiednik Senatu PW) Politechniki Lwowskiej (1991 - 1999), członkiem Rady Naukowej Wydziału Radiotechnicznego (odpowiednik Rady Wydziału PW) Politechniki Lwowskiej (1988 – 1999) oraz zastępcą kierownika katedry Telekomunikacji Politechniki Lwowskiej (1993 – 1999). W 1999 r. został zaproszony do pracy w Instytucie Radioelektroniki na stanowisku adiunkta, a od 2009 roku jest profesorem nadzwyczajnym. W roku 2004 otrzymał nominację na stanowisko kierownika Laboratorium Antenowego Instytutu Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej. W 2006 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na Wydziale Elektroniki PW. Od stycznia 2009 roku objął także funkcje Kierownika Zakładu Radiokomunikacji.

Stanowiska

Kierownik Zakładu Radiokomunikacji PW (od 2009 r.)

Członkostwa

 • IEEE - Senior Member,
 • Członek EuMA – European Microwave Association,
 • Członek EurAAP – European Association on Antennas and Propagation,
 • Członek Sekcji Mikrofal i Radiokomunkacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN.

Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia

 • Nagroda zespołowa I Stopnia J.M. Rektora PW za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2003. Warszawa, 2004.
 • Nagroda zespołowa I Stopnia J.M. Rektora PW za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2004. Warszawa, 2005.
 • Nagroda indywidualna I Stopnia J.M. Rektora PW za osiągnięcia naukowe w roku 2006. Warszawa, 2007.
 • Głowna nagroda Europejskiego Stowarzyszenia Mikrofalowego (EuMA)  EuMC PRIZE. Amsterdam, 2008.
 • Nagroda zespołowa I Stopnia J.M. Rektora PW za osiągnięcia naukowe w latach 2007-2008. Warszawa, 2009.
 • Nagroda zespołowa II Stopnia J.M. Rektora PW za osiągnięcia dydaktyczne w latach 2011-2012. Warszawa, 2013.
 • Nagroda zespołowa I Stopnia J.M. Rektora PW za osiągnięcia naukowe w latach 2012-2013. Warszawa, 2014.

Działalność

 

 • Koordynator oraz współwykonawca programów roboczych umów o współpracy naukowej pomiędzy IR PW i Instytutem Fizyki Białoruskiej Akademii Nauk (IF BAN), a także Instytutem Telekomunikacji, Radioelektroniki i Techniki Elektronowej Politechniki Lwowskiej.
 • Członek Komitetu Naukowego International Conference on Microwave, Radar and Wireless Communications, MIKON
 • Członek Komitetu Organizacyjnego International Conference on Microwave, Radar and Wireless Communications, MIKON2014.
 • Członek Komitetu Naukowego International Conference Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, TCSET
 • Członek Komitetu Naukowego Krajowej Konferencji Radiokomunikacji Radiofonii i Telewizji, KKRRiT
 • Członek Komitetu Naukowego International Conference Modern Information and Telecommunication Technologies, COMINFO

Wybrane publikacje

 • Yashchyshyn Y., Modelski J., “Rigorous Analysis and Investigations of the Scan Antennas on a Ferroelectric Substrate”, IEEE Trans. on Microwave Theory and Techniques, vol. 53, Issue 2, 2005, pp. 427– 438.
 • Yashchyshyn Y., Starszuk G., “Investigation of a simple four-element null-steering antenna array”, IEE Proceedings Microwaves, Antennas & Propagation, vol. 152, no. 2, April 2005, pp. 92-96.
 • Yashchyshyn Y., Marczewski J., Derzakowski K., Modelski J., Grabiec P., “Development and Investigation of an Antenna System With Reconfigurable Aperture”, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 57, Issue 1, Jan. 2009, pp. 2-8.
 • Yashchyshyn Y., Marczewski J., Tomaszewski D., “Investigation of the S-PIN Diodes for Silicon Monolithic Antennas with Reconfigurable Aperture”, IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 58, Issue 5, May 2010, pp. 1100-1106.
 • Yashchyshyn Y., „Anteny z elektrycznym kształtowaniem charakterystyki kierunkowej – nowe rozwiązania”. Prace naukowe, Elektronika, z.155, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2006. str. 150. ISSN 0137-2343.
 • N. Dvurechenskaya, P. R. Bajurko, R. J. Zieliński, Y. Yashchyshyn, „Measurements of Shielding Effectiveness of Textile Materials Containing Metal by the Free-Space Transmission Technique with Data Processing in Time Domain”, Metrology and Measurement Systems, vol. 21, nr 2, 2013,pp. 217-228. JCR
 • A. Łysiuk, K. Godziszewski, Y. Yashchyshyn, “Low Cost E/O and O/E Modules for Radio over Fibre Link”, Microwave and Optical Technology Letters, vol. 55, no. 10, Oct. 2013, pp. 2423-2425.


Niniejszy artykuł powstał z myślą o umieszczeniu go w Wikipedii. W związku z tym udzielana jest zgoda na jego wykorzystanie na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach.